Communicatie: intern beginnen, extern winnen 

De Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek (SABC) werkt aan een strategische vernieuwing van het onderwijs, onderzoek en organisatie. SABC nodigde Buro Reng uit voor ondersteuning bij het ontwikkelen van een communicatiestrategie en bijbehorende communicatiemiddelen. Centraal stond het creëren van een authentieke uitstraling, passend binnen de overkoepelende merkarchitectuur en positionering (Share your talent. Move the world.)

Verandering wordt makkelijker als het proces goed is ontworpen en de ontworpen communicatie als middel wordt gezien en niet als doel op zich! Voor de interne communicatie hebben we een projectstijl ontwikkeld. Het centrale idee 'van - naar' was gebaseerd op het gegeven: een instituut in verandering. De projectstijl zorgde voor herkenning en duidelijkheid. Deze succesvolle aanpak is later ook doorvertaald naar de externe communicatie en positionering. Mede dankzij de campagne ontstond er steeds meer begrip en enthousiasme voor het veranderingstraject.

SABC - Hanzehogeschool - projectstijl werksessie 3
SABC - Hanzehogeschool - projectstijl werksessie 2
SABC - Hanzehogeschool - projectstijl werksessie 4
SABC Hanzehogeschool bijeenkomst uitzicht op de dijk
SABC - Hanzehogeschool - projectstijl werksessie 1
SABC - Hanzehogeschool - projectstijl t-shirts
SABC - Hanzehogeschool - overzicht projectstijl
SABC Hanzehogeschool interne bijeenkomst