Responsive design en filmportretten voor zorgcentrum

Westerholm is een zorgcentrum voor senioren met een vestiging in Groningen en in Haren. Ook voor Westerholm wordt de website een steeds belangrijker communicatiemiddel. Mede gezien het feit dat ouderen steeds ‘digitaler’ worden. Buro Reng krijgt de opdracht om een nieuwe website te ontwikkelen.

De content-strategie is belangrijk voor de nieuwe site; wat is er te lezen, te zien, te horen, te vinden? De verhalen van de bewoners staan centraal. Naast de gefilmde portretten resulteert het in een nieuw onderdeel van de site 'Het herinneringen-museum'. Hier kunnen bewoners hun verhalen delen. Verhalen over liefde, dromen, kinderen, werk, of een jeugdliefde.  Verhalen die benadrukken dat we - jong of oud - allemaal mensen zijn! Het is een mooi voorbeeld van een geïntegreerde werkwijze; vorm, techniek, content en strategie gecombineerd!

De Westerholm website en communicatie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Trinke van Dam, Arno Hoogma, PIT en David Marcel de Jong.

Design Website Westerholm
Drukwerk Huisstijl Westerholm