Ik blijf hier —
Verhalen uit een veranderende wijk

De wijk waarin je woont is een belangrijk onderdeel van je leven. Het is de plek waar je thuis bent, de plek waar je ruimte vindt, de plek waar je opgroeit en de plek waar je ouder wordt. Je wijk doet iets met je. Soms heb je dat zelf niet eens door. Vier Groningse wijken worden de komende jaren vernieuwd. Beijum, De Hoogte/de Indische Buurt, Selwerd en De Wijert worden mooier, fijner en gezonder.
Terwijl die wijkvernieuwing plaatsvindt is het goed om stil te staan bij wat deze wijken nu zijn. Wie wonen er? Wat speelt er? En wat maakt elke wijk bijzonder? In opdracht van de gemeente Groningen gaan wij, kunstenaar Sijas de Groot en fotograaf David Vroom, op zoek naar het verhaal van elke wijk. We lopen rond, verdwalen, bellen aan, spreken af, komen tegen, halen op en nemen mee.
Ik blijf hier —
Beijum
Ik blijf hier —
Selwerd
Ik blijf hier —
Indische Buurt
De Hoogte
Volg ons op Instagram
Ik blijf hier is een initiatief van Stichting Tussenland, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Groningen in het kader van de wijkvernieuwing in Beijum, Selwerd, De Hoogte/Indische Buurt en De Wijert.
Interviews en onderzoek — Sijas de Groot
Fotografie — David Vroom
Tekst — Chris Zwart
Projectleider — Marieke Hollemans
Zakelijk leider Tussenland — Juul Huitema
Beeldredactie — Buro Reng, David Vroom
Ontwerp en klankbord — Buro Reng
Druk — Bredewold