play
DSSCR werd in het leven geroepen om de kwaliteit van stamcelonderzoek te bevorderen en kennis over dit nieuwe onderzoeksveld in Nederland te verspreiden. Leden vertegenwoordigen onderzoekscentra zoals Sanquin Amsterdam en Hubrecht Instituut Utrecht en vijf universitaire ziekenhuizen.Naast expertisecentrum wil DSSCR nadrukkelijker gesprekspartner zijn in het politieke debat rond stamcelonderzoek om zodoende invloed uit te oefenen en om de definities in het vak te bewaken. Ook zijn er ontwikkelingen gaande die een steviger profilering en positionering van DSSCR verlangen.
DSSCR conference speaker
DSSCR vroeg om een nieuwe website, die de identiteit en ambities van het instituut krachtiger zou communiceren. Er was wel een logo maar geen huisstijl of iets wat daar op leek. Het verzoek om een nieuwe website hebben we opgevat als een vraag – nee, een noodzaak – om een complete merkstijl te ontwikkelen die past bij de statuur van deze organisatie.

 De dynamische typografische elementen verwijzen naar het adaptieve karakter van de stamcel (kan door deling in ander celtype veranderen) en vormen samen een logotaal die bepalend is voor de nieuwe visuele identiteit van het DSSCR.   Spreekt ons werk je aan? Kom langs
play
play
DSSCR banner
DSSCR poster LR

Bekijk ook